Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

БЕЗОПАСНА СРЕДА С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО!!!

Иновативна ПГТЛП, гр. Попово закупи и постави UV-C БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ ЗАТВОРЕН ТИП „МЕДИСИМО“ за да направи училището безопасна среда ...

 

БЕЗОПАСНА СРЕДА С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО!!!

 

 

През учебната 2020/2021 г. към задачите на образователната система се прибавя още една – да опазим живота и здравето на учениците и работещите в гимназията, в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID–19. Иновативна ПГТЛП, гр. Попово закупи и постави UV-C БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ ЗАТВОРЕН ТИП „МЕДИСИМО“ за да направи училището безопасна среда с грижа за здравето. Използването на енергийно ефективни UV-C бактерицидни лампи е един от най-ефективните методи за дезинфекция на въздуха в присъствието на хора. Бактерицидните лампи излъчват UV-C лъчи с дължина на вълната 253,7 nm, които НЕ ИЗЛЪЧВАТ ОЗОН.

Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното действие на ултравиолетовите лъчи върху протоплазмата и ензимите на бактерии, вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както вегетативните, така и споровите форми/. Този тип ултравиолетови лампи се използват успешно при борба с COVID–19.

Модерният дизайн на бактерицидните лампи гарантира, че UV-C лъчението не може да се разпространи извън устройството, така че използването на лампи по време на престоя на ученици и персонал в учебните кабинети и административните помещения е безопасно.

 КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО