Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В ПГТЛП

На 9 май 2019 г. в ПГТЛП гр. Попово се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците поеха за един ден...

9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГТЛП – ПОПОВО

 

На 9 май 2019 г. в ПГТЛП гр. Попово се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците поеха за един ден задълженията на учители и служители в училището. Така те имаха възможност да се включат в учебния процес, което ги постави в ситуации, в които да поемат отговорност за обучението на съучениците си. В рамките на инициативата те организираха учебния процес, решаваха проблеми, свързани с учебно – възпитателните и административни дейности.

Наблюденията над проведените учебни часове показаха, че учениците, влезли в ролята на учители, приемат сериозно задължението да проведат учебния час и спазят указанията на преподавателите си. В XI „а“ клас учител по български език и литература бе Даяна Тодорова, която преди да предаде новата тема от урока, зададе много въпроси, с които провокира мисленето на съучениците си. Урокът по философия бе проведен от Стела Христова от IX „а“ клас, където учениците решаваха казус, свързан с изкуството и провокациите, които то отправя към човека. Изключително интересен бе урокът по български език и литература в VIII „а“ клас, представен от Венета Велимирова, която се бе подготвила професионално за автора Мигел де Сервантес Сааведра и неговият роман – пародия „Дон Кихот“. В часа по основи на компютърните архитектури урокът бе изнесен от Стефан Ганев от IX „а“ клас, който иновативно представи темата за консуматори на електрическа енергия. Интересен бе урокът по руски език в IX „б“ клас, където Петър Стоянов представи презентация на тема: „9 май – День победьi“. В часа по материалознание в VIII „г“ клас, 1 група, Александра Недялкова изнесе интерактивен урок, свързан с материалите и тяхното предназначение в модата. Колегите учители за деня бяха направили проверка за присъствието на учениците и я бяха отразили. В този ден в ролята на Директор на училището влезе Петър Петров от IX „а“ клас. Първото голямо междучасие г-н Петров свика оперативка, за да разпредели задачите за деня. Добре се справяше със задълженията си и ЗАС Александра Маркова от IX „а“ клас, която сподели, че работата е интересна, но не толкова лесна.

От проведените интервюта с учениците стана ясно, че са доволни от проведения Ден на самоуправлението и очакват през следващата учебна година отново да си организираме подобна проява. Учениците имаха възможност да застанат от другата страна на катедрата и да се почувстват в ролята на учители. По – интересно е как самите ученици се видяха в ролята на учители – с добра външна визия, изискващи ред и тишина, за да могат да предадат това, за което се бяха подготвили. Общото впечатление бе, че професията на учителя е много трудна, отговорна, но и емоционално зареждаща. Атмосферата в учебните часове бе ведра и изпълнена с очаквания.

Процесът на обучение е двустранен и затова учениците се убедиха, че трябва да участват активно и да бъдат съпричастни към усилията на преподавателите. Защото училището ни дава не само знания, но и ни подготвя да бъдем отговорни хора.РАДКА ЧАНКОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК