Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Europass сертификати за мобилност на участниците в проекта „Дигитални компетенции за по-добро бъдеще“ № 2022-1-BG01-KA122-VET-000075003, финансиран по програма „Еразъм +“, сектор „Професионално образование и обучение“,

С развитието на процесите на глобализация и интернационализация на икономиката и бизнеса, пред училището се появи нова цел – подготовка на професионалисти, способни да работят в променящите се условия на пазара на труда. Най–известната форма на интернационализация е мобилността. Целта на образователната мобилност е посредством транснационалното сътрудничество и натрупаният опит да се повиши качеството на професионалното образование и обучение, да се поощрят иновациите и да се разпространят добрите професионални практики и системи в Европа.

      В периода от 03.10.2023 г. до 28.10.2023 г. в Сарагоса, Испания се реализира проекта „Дигитални компетенции за по-добро бъдеще“ № 2022-1-BG01-KA122-VET-000075003, финансиран по програма „Еразъм +“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, ориентиран към повишаване на ключови професионални компетентности на учениците, свързани с надграждане на знания и умения за хардуерна и софтуерна диагностика, с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация. По проекта са осъществени обучителни практики в партньорство с IT компании от Сарагоса, Испания. Осъществените образователни мобилности се удостоверят с Еuropass сертификати за мобилност, в които са описани подробно придобитите знания, умения и компетентности от участниците, които е бъдат връчени официално от г-н Георги Георгиев, председател на Общински съвет, гр. Попово.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО