Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Европейска седмица на професионалните умения (23–27.10.2023 г.) в ПГТЛП, гр. Попово

Европейската седмица на професионалните умения (23 – 27.10.2023 г.) стартира през 2016 г. по инициатива на Европейската комисия, като обединява всички заинтересовани страни – учители, организации, обучавани лица и преподаватели, за да покаже множеството предимства, които ПОО предлага както на младите хора, така и на възрастните обучаеми. С поглед към уменията, които ще се търсят в следващите години, както и към реалностите на сегашния пазар на труда, ПОО има за цел да предложи на всеки необходимите адекватни умения, за да разгърне истинския си потенциал.

Учениците от професия „Приложен програмист“ представиха дигиталните проекти „Разработка на онлайн приложение за управление на паркинг“, „Разработка на онлайн приложение за изчисляване услугите на компютърна фирма, извършваща хардуерни услуги“, „Изработване на фирмен сайт на пекарна“, Проектиране на СМАРТ КОЛА РОБОТ“,Проектиране на АВТОМАТИЗИРАН КОШ – РОБОТ“, Игрална дъска „ЛАБИРИНТ“, „LED КУБ“, „Автономен робот за почистване на под“, „Система парктроник“, „Копиращ робот“, „Соларна система за зареждане на телефон“, „Станция за температура и влажност“, „Автоматизирана ръка „хващач“ с блутут управление“.

Учениците от професия „Техник на компютърни системи“ демонстрираха как се асемблира компютърна система и представиха дигиталните проекти „3D принтиране и моделиране“ и „Създаване на училищен уеб сайт“.

Графичните дизайнери бяха много креативни и представиха своите дигитални проекти, свързани със създаване на модно списание, календар и др.

По специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ учениците демонстрираха изделия, които са изработили – информационно табло, дистанционно управление на прототип на трисекционен светофар, свързване и използване на фотоволтаик с LED консуматори. Извършиха диагностика на учебния автомобил в автосервиза на ПГТЛП, гр. Попово.

Да бъдеш моделиер – технолог е призвание, това е професия с традиции от миналото, в настоящето и бъдещето. Учениците от тази професия реализираха свои идейни проекти по „мулажния метод“.

ПГТЛП гр. Попово е призвана да формира добри професионалисти в сферата на компютърните технологии, графичния и моден дизайн и транспортната техника – професии, ориентирани към пазара на труда.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО