Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Европейска седмица на програмирането

На 17.10.2019 г. се проведе състезание между учениците от IX „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“. Състезанието протече в 3 фази: ...

Европейска седмица на програмирането

 

За седма поредна година от 5 до 20 октомври Европа отбелязва важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането“. Да се научим да кодираме, ни помага да осмислим бързо променящия се свят около нас.

На 17.10.2019 г. се проведе състезание между учениците от IX „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“. Състезанието протече в 3 фази:
1) създаване на „калкулатор“ на програмен език C++, чрез правилно изписване на цялата програма и всички кодове към нея;
2) създаване на „конвертор“ на програмен език С++ (преобразува евро в български лева), в която умишлено имаше синтатични грешки и грешки в кодовете, като задачата е да открият всички синтатични грешки и да построят програмата правилно.
3) предоставен текст, който учениците трябва да напишат с програмен език HTML, като от голямо значение е правилното изписване на таговете, синтаксиса, шрифта и форматирането на текста за правилно изпълнение на поставената задача.

Учениците Венета Дончева, Гамзе Салиева, Александър Петров, Хюсеин Феим, Даниел Неделчев и Деян Пенков се справиха отлично с поставените задачи.

На 16.10.2019 г. учениците от X–XII клас, професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ представиха своите разработки на тема „Инсталиране и подръжка на системен и приложен софтуер“, като резултатите ще бъдат един от показателите за избор на 20 ученици, които да участват в мобиност по проекта „Да бъдеш успешен IT специалист“ с акроним „ITech_Pro“ № 2019-1-BG01-KA102-061339, финансиран по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО