Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

На 20.10.2020 г. сборна група ученици от IX „а“ и X „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ и ученици от XI „а“ клас, професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ извършиха демонстрации ...

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

 

За осма поредна година от 10 до 25 октомври Европа отбелязва важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица на програмирането“. Да се научим да кодираме, ни помага да осмислим бързо променящия се свят около нас.

На 20.10.2020 г. сборна група ученици от IX „а“ и X „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ и ученици от XI „а“ клас, професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ извършиха демонстрации по програмиране и сглобяване на робот за определена операция. Използваната платформа е Arduino, а именно:

1) робот, който следи определена линия;
2) робот, който се управлява чрез Bluetooth;
3) робот, който заобикаля околните предмети;
4) LED куб от 64 диода, който свети по предварително програмирана конфигурация.

Събитието беше организирано и реализирано от учителите на ПГТЛП инж. Християн Иванов, инж. Пламен Петков и инж. Мартин Николов.
КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО