Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Информационна кампания по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

От 2 до 4 юли 2021 г. в к.к. Албена, хотел Ралица, ученици, учители и родители от Иновативна ПГТЛП, гр. Попово взеха участие в информационна кампания на МОН по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“...

Информационна кампания по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

 

От 2 до 4 юли 2021 г. в к.к. Албена, хотел Ралица, ученици, учители и родители от Иновативна ПГТЛП, гр. Попово взеха участие в информационна кампания на МОН по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Събитието бе открито от г-жа Мария Гайдарова, заместник – министър на образованието и науката. За предимствата и възможностите за реализация на дуалната система на обучение говориха г-жа Магдалена Станулова, държавен експерт и г-жа Фани Тодорова, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН. Най-интересен момент от събитието бе изложението на професионалните гимназии. Иновативна ПГТЛП, гр. Попово представи част от изделията, изработени от учениците в часовете по разширена професионална подготовка, практика на професията „Модист“. Нашият щанд бе един от най-атрактивните и привлече интереса на участниците и публиката. Красивите ни модели Александра Недялкова и Мелис Сюлманова очароваха всички с атрактивното представяне на тоалети, печелили призови места в националното състезание „Млади таланти в модата“ и фламенко роклите, изработени от учениците при реализиране на проект „Мода, красота и талант“ по програма „Еразъм+“ в Севиля, Испания. Събитието даде възможност за обмяна на добри практики и идеи в изпълнение на проекта.

 


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО