Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ИНОВАЦИИ В ПГТЛП, ГР. ПОПОВО

Г-жа К. Христова – Маркова, директор на ПГТЛП презентира новоизградения „Център за дигитални създатели ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ с фокус на учебното съдържание...

ИНОВАЦИИ В ПГТЛП, ГР. ПОПОВО

 

На 14.12.2021 г., се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“. Домакин бе Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово, а организатор – Регионалното управление на образованието, гр. Търговище. Целта на срещата е да се насърчат професионалните гимназии от областта да въвеждат иновации.

Г-жа К. Христова – Маркова, директор на ПГТЛП презентира новоизградения „Център за дигитални създатели ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ с фокус на учебното съдържание в създаването на дигитални проекти и технологични решения с три акцента – инженерни науки, технологии и арт изкуство. Иновациите в обучението са свързани с разработване на цялостен технологичен комплекс, включващ сектори: Приложно програмиране, Роботика и сензорни системи, Компютърна техника и технологии, Графичен и моден дизайн. Дизайнът на учебното съдържание е базиран на комбиниран подход, при който предвиденото за изучаване съдържание по предметите за професионална подготовка и предметите от природонаучния цикъл и математика се допълва с разработване на интегрирано учебно съдържание, базирано на създаването на дигитални продукти. След презентирането участниците в срещата разгледаха STEM центъра.

Г-жа К. Христова – Маркова и инж. Християн Иванов споделиха своя опит в реализирането на иновацията „Роботика и сензорни системи“, която включва ново учебно съдържание и нови методи на преподаване. Целева група са ученици от професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“. Целите на иновацията са:


1.Въвеждане на нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“ (X – XII клас) по разширена професионална подготовка – практика. 2.
2.Проектно-базирано обучение чрез използване на междупредметни връзки по учебните предмети Български език и литература, Чужд език – английски език, Чужд език – руски език и Чужд език по професията – английски език (X – XII клас). 3.
3.Използване на метода дизайн мислене, чрез който се развиват уменията на 21 век – работа в екип, експериментиране и решаване на проблеми, креативност, превръщане на учениците в активна страна в процеса на обучение.

 

АННА ЦОНЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ и РЕ