Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ИНОВАТИВНИЯТ ДУХ В ПГТЛП – ПОПОВО! ПУБЛИКАЦИЯ В МЕДИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, РАЗДЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ