Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“

На 10.07.2019 г. в актовата зала на Дом на културата „Димо Коларов“ се проведе IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“, организиран от РУО Търговище и ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово. „На съвременния учител ...

IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“

 

На 10.07.2019 г. в актовата зала на Дом на културата „Димо Коларов“ се проведе IV Конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“, организиран от РУО Търговище и ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово. „На съвременния учител се налага с много бързи крачки да навлиза в новите технологии и да прави това, което се очаква от него – да разчупва учебното съдържание, да повиши вниманието на учениците, използвайки иновации, за да израснат като личности и да получат по-добро образование днешните деца“, заяви при откриването на конкурса началникът на Регионалното управление на образованието в Търговище г-жа Елка Станчева.

В конкурса взеха участие директори и учители от девет образователни институции от област Търговище: ОЦ „Усмивки”, гр. Търговище; I СУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище; ПТГ „Цар Симеон Велики”, гр. Търговище; РЦПППО, област Търговище; ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Зараево; ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово; ПГСС „Никола Пушкаров”, гр. Попово и ПГТЛП, гр. Попово. Двадесет и три yчacтници споделиха своите иновативни практики в 15 разработки, а ĸвaлифициpaнo жypи в състав: проф. д.п.н Николай Колишев, преподавател в Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна, г-н Стефан Станчев, началник отдел ОМДК към РУО – Търговище и г-жа Мария Вълчева, старши експерт към РУО – Търговище, oтличиха нaй-иновативните. С гордост заявяваме, че най-добрата иновативна практика и отличното ù презентиране е дело на инж. Десислава Георгиева, старши учител теоретично обучение в ПГТЛП гр. Попово. Крайното класиране по теми е:

I място – инж. Десислава Георгиева от ПГТЛП, гр. Попово – „Проектно базирано обучение в часовете по разширена професионална подготовка като фактор за повишаване на мотивацията за учене“;
II място – Мария Атанасова и Фирдес Рушудова от I СУ „Св. Седмочисленици”, гр. Търговище – „Учим английски език чрез технологии и изкуство – проектно-базирано обучение по предметите информационни технологии, английски език, музика и изобразително изкуство“;
III място – Васка Белчовска-Неделчева от ПГСС „Никола Пушкаров, гр. Попово – „Съчетаване на обучението по екскурзоводство и туристическа анимация с овладяване на ключови компетентности“.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО