Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

КОЛЕДАРИ от ПГТЛП гр. Попово пяха и благославяха в Областна администрация Търговище

Коледарите от ПГТЛП гр. Попово, облечени в народни носии и ямурлуци, изработени от учениците от професия „Модист“, гостуваха на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков. Те представиха народния обичай „Коледуване“, ...

КОЛЕДАРИ от ПГТЛП гр. Попово пяха и благославяха в Областна администрация Търговище

 

Коледарите от ПГТЛП гр. Попово, облечени в народни носии и ямурлуци, изработени от учениците от професия „Модист“, гостуваха на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков. Те представиха народния обичай „Коледуване“, като изрекоха молитва за здраве и благоденствие на всички.

Бяха посрещнати лично от г-н Митко Стайков, който ги дари за здраве и берекет. Групата за автентичен фолклор при ПГТЛП гр. Попово се състои от пет момчета, с ръководител г-жа Д. Стойкова.

След песните и изречените благословии, г-н Стайков не измени на традицията и в знак на уважение изпрати коледарите с празнични дарове. На всички пожела здраве и сбъднати мечти, а на учениците успешно завършване на учебната година и последваща реализация!КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО