Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

КОНКУРС - ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Учениците, които представиха ПГТЛП, гр. Попово на рецитала „147 години – БЕЗСМЪРТИЕ“, на сцената на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Попово се отличиха с първото място в конкурса. Отново първо място за рецитал на Елена Илчева – ученичка от IX „б“ клас във възрастовата група 8 – 12 клас....

 

147 години – БЕЗСМЪРТИЕ!

 

 

„Минават дни, години, векове, но има такива личности, които остават завинаги в нашето съзнание. Такава личност е Васил Левски – с гениални качества, мощен характер и благородна душа. Човек, погубил себе си, за да може народът му да живее свободно. Личност, която все още не е намерила свое подобие. Моят Левски – какъв е той? Едва ли неговият образ може да бъде различен от образа, останал завинаги в паметта на повечето българи. Той е национален герой и национален идеолог за „чиста и свята република“. Борец за демокрация и свобода, радетел за равноправие“.

С тези патетични изречения започва есето на Цвети Александрова – ученичка от VIII „а“ клас при ПГТЛП, гр. Попово, спечелило второ място в конкурса, обявен от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ на тема: „Моят Левски“. Почeтното трето място заема също ученик на ПГТЛП – Венета Велимирова от IX „а“ клас.

Учениците, които представиха ПГТЛП, гр. Попово на рецитала „147 години – БЕЗСМЪРТИЕ“, на сцената на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Попово се отличиха с първото място в конкурса. Отново първо място за рецитал на Елена Илчева – ученичка от IX „б“ клас във възрастовата група 8 – 12 клас.

Гордост за Професионалната гимназия са и младите художници, спечелили трите призовите места в конкурса на същата тема. Първо място в раздел графика бе отново присъдено на Неляй Бейсинова – ученичка от X „а“ клас, вече за трета поредна година. На второ място бе класиран Борислав Николаев – ученик от VIII „а“ клас, а на трето място е Хюлия Халилова също – ученичка също от VIII „а“ клас.

Поздравяваме класираните ученици на ПГТЛП, гр. Попово и им желаем бъдещи успехи и творческо вдъхновение!

„Днес, 19 февруари аз се прекланям пред теб, Апостоле! Ще останеш завинаги безсмъртен в сърцето на всички българи!“ – така завършва есето на Венета Велимирова.

 


КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА


ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО