Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

МАТЕМАТИКА С „GEOGEBRA“

       На 08.05.2024 г. в Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово, се проведе иновативен урок на тема: Математика с „GeoGebra“. Гости на урока бяха г-жа Каролина Христова-Маркова – директор на професионалната гимназия, инж. Л. Сакалъ – старши учител по математика, г-жа Анна Цонева и г-н Ивайло Алексиев – родители.

       „GeoGebra“ е безплатен динамичен математически софтуер, подходящ за всички етапи от образованието, който обединява геометрия, алгебра, електронни таблици, графики, статистика и висша математика на едно място по лесен за употреба начин. Учениците от специалност „Графичен дизайн“ и „Приложен програмист“ надградиха знанията си върху „Функции“  и „Неравенства“ от задължителната подготовка в училище. Софтуера „GeoGebra“ даде нов прочит на задачите, решавани в задължителни часове по математика.

       Юлиян Иванов и Тони Росенов от IX „а“ клас ни представиха възможностите на програмата, като демонстрираха работа с различни калкулатори за решаване на функции, вероятности и статистика, неравенства и др., както и възможността за използване на вече готови ресурси, които всеки може да намери на онлайн страницата на „GeoGebra“ (www.geogebra.org). Екатерина Димова, Християн Алексиев и Пламена Цветева, представиха стандартно решение на квадратна функция, а съпоставка на решението с програмата „Geogebra“ ни демонстрира Мерт Ибрямов. Отделихме време да демонстрираме и решенията на различни неравенства, като използвахме ресурсите на софтуерния продукт.

       През погледа на графичните дизайнери наблюдавахме другата страна на математиката. Невероятни картини от геометрични фигури нарисувани с „Geogebra“ изпълниха класната стая.

„Историята прави хората мъдри, поезията – остроумни, математиката – велики!“

 

ИНЖ. ПОЛИНА НАЧЕВА
ЗДУПД и УЧИТЕЛ по МАТЕМАТИКА