Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ ИРЛАНДИЯ – БЪЛГАРИЯ

      Днес, 26.03.2024 г., в онлайн среда се реализира първата от поредицата срещи за сътрудничество в сферата на образованието между Република Ирландия и Република България. Целта е проучване опита на образователни системи с високи постижения в PISA, каквато е ирландската и формиране на успешни образователни политики. Инициативата е под надслов „Международен образователен мост“ и се реализира по идея на Регионалното управление на образованието, Търговище в партньорство с Министерство на образованието и науката. 

      В срещата от българска страна участваха г-жа Нели Колева – съветник на министъра на образованието и науката, г-н Чавдар Здравчев – парламентарен секретар в МОН, г-н Стоян Иванов – началник на отдел „Контролни дейности“ в Дирекция „Организация и контрол“ в МОН, г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище и експерти от управлението, както и г-жа Каролина Христова–Маркова – директор на ПГТЛП, гр. Попово. 

       Модератор на срещата бе Ники Колиър – една ирландка от Попово.

       От Република Ирландия участваха представители от Министерството на образованието – Мартин Уайт, Линда Рамсботъм и експерти, които са пряко ангажирани с проследяване образователните резултати на ирландските ученици. Линда Рамсботъм представи чрез презентация данните от последното проведено проучване през 2022 г. по Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Тя направи кратък преглед на ирландската образователна система, нововъведения и фактори, допринасящи за добрите резултати на техните ученици. Тя уточни, че училищата в Ирландия са класифицирани по определени фактори и в зависимост от това има специални програми, които подпомагат учителите и подкрепят училищата в социално и образователно отношение. Мартин Уайт обеща да сътрудничи за последваща среща в рамките на Международния образователен мост, по време на която учители от Ирландия да представят открита педагогическа практика пред българските си колеги в онлайн среда.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО