Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

МОДА, КРАСОТА, ТАЛАНТ

На 17.03.2019 г. стартира проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142, финансиран по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, обхващащ 16 ученици от професия „Моделиер – технолог на облекло“...

Началото на една приказка ….. – успешен старт на проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142, финансиран по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

 

На 17.03.2019 г. стартира проект „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142, финансиран по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, обхващащ 16 ученици от професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, професионално направление „Моден дизайн - текстил и облекло“. Проектът е ориентиран към повишаването на ключови професионални и езикови компетентности на учениците, с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация.

Всеки ден учениците провеждат практически насочен курс по испански език, който се базира на испанския език в реални ситуации и условия. Изучаваната лексика е ориентирана към практиката на учениците.

Най – модерното училище в Испания – SEVILLA DE MODA предостави своята база и осигурява практическото обучение на учениците. Групата от 16 ученици е разделена на 4 групи. Всяка група работи с един ментор – наставник, преподавател в SEVILLA DE MODA. Ще бъде реализиран целият процес от създаване на скица, модел, до изработване на фламенко костюм. Ще бъде използван телевизионният канал на SEVILLA DE MODA за ревю и представяне на фламенко роклите, както и представяне на ревю с модели на ученици по идеен проект, спечелили национални състезания и конкурси. Хуан Антонио – един от най-добрите преподаватели и специалисти ще проведе практически насочен курс за работа със системата CAD-CAM.

За учениците е организирана разнообразна културна програма, състояща се от посещение на Малага, Гибралтар, Корида и Фламенко спектакъл.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО