Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК“

На 06 февруари 2024 г. в  Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово се проведе училищният кръг на националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. В него взеха участие 8 ученици от ПН „Компютърни науки“ и ПН „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, разделени в две възрастови групи:

   І група: ученици от ІХ – Х клас;

   ІІ група: ученици от ХІ – ХІІ клас.

            Състезанието бе организирано от ПГТЛП съвместно с търговска верига „Елимекс“. То премина в две части. В първата част учениците решаваха теоретични  тестове, в които бяха включени въпроси от учебните дисциплини: Електротехника, Градивни елементи, Аналогова схемотехника и Цифрова схемотехника.  Във втората част участниците изпълняваха практически задания по монтаж на печатна платка за съответната възрастова група и отговаряха на въпроси, свързани с изпълнението на заданието.

Писмените работи и изпълнението на практическите задания бяха оценявани от представители на търговска верига „Елимекс“. Всички участници се справиха много добре с изпълнението, както на теоретичната, така и на практическата част.

Класирането в първа възрастова група бе следното:

   ПЪРВО място Симеон Николаев Калчев от XА клас.

   ВТОРО място Росен Росенов Атанасов от XА клас.

   ТРЕТО място Мартин Николаев Владимиров от IXБ клас

Във втора възрастова група класирани  бяха:

          ПЪРВО място Никола Николаев Димитров от XIА клас.

            ВТОРО място Стефан Иванов Иванов от XIА клас.

            ТРЕТО място Ахмер Ахмедов Ахмедов от XIА клас.