Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Началникът на РУО – Търговище отличи г-жа Анна Цонева с наградата „Митрополит Андрей“

На 27.10.2023 г., в навечерието на Деня на народните будители, началникът на РУО Търговище – г-жа Елка Станчева връчи награди на отличените педагогически специалисти с грамота и почетно отличие „Митрополит Андрей“.

     С наградата е удостоена г-жа Анна Йорданова Цонева – старши учител по български език и литература и руски език. Отличието е за прилагане на ефективни иновативни форми и методи в образователния процес, допринасящи за ориентиране на обучението от традиционно към иновативно, за реализиране на инициативи за утвърждаване на образователната институция.

     Поздравления и бъдещи творчески успехи!

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО