Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Наградени от губернатор млади компютърни специалисти

На 22.10.2018 г. на официална церемония областният управител на Търговище г-н Митко Стайков връчи ЕUROPASS сертификати на ученици от Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово. Събитието се проведе в пресцентъра на Областна администрация

Награждаване на изявени ученици на ПГТЛП гр. Попово, отлично представили се в проекта „Практики за млади IT професионалисти“, с акроним „IT PrаXis“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Приключи проект „Практики за млади IT професионалисти“, с акроним „IT PrаXis“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, в който:
1. Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово
2. Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец
3. Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации – гр. София
са партньори в Национален консорциум в областта на професионалното образование и обучение. Проектът е ориентиран към повишаването на ключови професионални компетентности на учениците от професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация. По проекта „Практики за млади ИТ професионалисти“ (IT PraXis) са осъществени обучителни практики в партньорство с Instituto d’Istruzione Superiore „L. Da Vinci“ и IT компании от Сицилия, Италия.

На 22.10.2018 г. на официална церемония областният управител на Търговище г-н Митко Стайков връчи ЕUROPASS сертификати на ученици от Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово. Събитието се проведе в пресцентъра на Областна администрация.

На награждаването присъстваха още началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и директорът на ПГТЛП – Попово г-жа Каролина Христова – Маркова.

Г-н Стайков поздрави отличените ученици, като отбеляза своето задоволство не само от успехите на проекта, но и на развитието и резултатите на учениците от професионалната гимназия. „Има много талантливи деца в област Търговище. Без Вашата подкрепа и насоки те няма да бъдат на такова високо ниво, за което Ви поздравявам. Продължавайте все така. Благодаря Ви и за доброто представяне, защото Вие сте представили блестящо не само вашето училище и град, но и областта”. С тези думи областният управител се обърна към учениците, класния им ръководител и директора. Той похвали ръководството на училището, че гимназията е една от най-добрите в областта и подготвя ученици на много добро ниво.

Освен сертификатите учениците получиха и предметни награди от губернатора – преносими батерии за телефон.

Младежите бяха поздравени лично и от началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, която им връчи поздравителни адреси, флаш памет и по един екземпляр от специализирана литература за IT специалисти. Тя от своя страна ги поздрави, като им пожела да прилагат придобитите знания, умения и компетенции и да следват мечтите си.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО