Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Открит урок в ПГТЛП гр. Попово, изнесен от инж. Християн Иванов и свързан с работата на гимназията с даровити ученици

Ученици от професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ на ПГТЛП гр. Попово демонстрираха своите умения за създаване на компютърни приложения в открит урок на тема „Приложен софтуер“...

Открит урок в ПГТЛП гр. Попово, изнесен от инж. Християн Иванов и свързан с работата на гимназията с даровити ученици

 

Ученици от професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ на ПГТЛП гр. Попово демонстрираха своите умения за създаване на компютърни приложения в открит урок на тема „Приложен софтуер“. Те накараха мобилен телефон да проговори, компютърна платка да свири, създадоха светофар и крачкомер, визуализираха на платка играта „камък, ножица, хартия“ и показаха как се създават обекти с 3D принтер. Гости на открития урок бяха началникът на РУО гр. Търговище г-жа Елка Станчева, експерти от образователното управление, както и над 20 педагогически специалисти от 7 училища.

В началото на урока г-жа Станчева награди учениците с грамоти и предметни награди, тъй като те са отличени с високи постигнати резултати на Международното състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър“, което се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика към БАН.

Урокът протече на две части. В първата част учениците Даниел Неделчев и Хюсеин Неджати демонстрираха как създават мобилни приложения за телефони. Създадоха приложение, което кара телефонът да изговаря въведени фрази, направиха играта „Морски шах“. Направиха така, че след като се движи телефона по рязко да може да се включва камерата. Във втората част група от 8 ученици имаше за задача да създадат различни програми с помощта на програмируема платка Micro-bit от рода на:
1) управление на светофарна уредба, създадена от Даниел Неделчев и Хюсеин Неджати;
2) интерпретация на играта „камък, ножица, хартия“, създадена от учениците Денис Александров и Диян Николаев;
3) датчик за осветеност и крачкомер, създадоха учениците Иван Иванов и Александър Атанасов;
4) музикална композиция с помощта на програмируема платка и представяне на публиката от ученичките Венета Велимирова и Гамзе Салиева. Всичко това стана с помощта на Денислав Атанасов и Мартин Иванов, които помагаха за свързването на електрическите схеми и помагала – пиано и светофарна уредба;
5) участие взеха и учениците Синан Шабанов и Синан Исмаилов, които разработиха и отпечатаха на 3D принтер частите за светофара.

Инж. Християн Иванов, на длъжност старши учител, теоретично обучение обясни, че в рамките на часа ще се демонстрират уменията, които учениците са придобили по време на извънкласната дейност „В света на IT специалиста“. Младите програмисти работиха в реална интернет среда и показаха добра кондиция, логическа мисъл, идея и умения за компютърно моделиране. Голям интерес сред гостите предизвика 3D принтерът, чрез който учениците онагледиха как се създават графични обекти и как се отпечатват.

Предстои през юни 2020 г. учениците да участват в двуседмична мобилност по проект „Да бъдеш успешен IT специалист“ по „Еразъм +“ в Сарагоса, Испания.


Отразяване на проведеният час в сайта на РУО Търговище
КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО