Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЙОАНА ГАБРОВСКА В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“

       Националното състезание „Практични финанси“ се провежда за четвърта поредна година. То е организирано от МОН  и JA Bulgaria. През 2024 г. в състезанието се включиха над 1300 ученици от цялата страна в две възрастови групи – VIII, IX и X клас и  XI и XII клас. Първият кръг се проведе онлайн, на 15 март 2024 г. – в него от ПГТЛП взеха участие 11 ученици, от които Йоана Йонкова Габровска, ученичка от IX „а“ клас се класира за втори кръг, който се проведе под формата на иновационен лагер в 19 СУ „Елин Пелин“, гр. София, в периода 5-7 април 2024 г. Форматът е с фокус усвояване на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на стандартни и актуални проблеми на управлението на личните финанси. Състезанието спомага на младите хора да формират предприемаческите си нагласи, както и да бъдат изобретателни и да поемат рискове. И в двата кръга на състезанието учениците и екипите от цялата страна се конкурират при решаването на комплексен тест и предлагането на решение на казус в областта на управлението на личните финанси чрез създаване на продукт или услуга, предназначени за решаване на реална  житейска ситуация и вземане на конкретно финансово решение. До втори кръг достигнаха първите 40 ученици от цялата страна.

       Във втория кръг на състезанието учениците се разпределиха на случаен принцип в екипи по пет ученици.  В първа състезателна група VIII – X клас в състава на ЕКИП 5 бяха включени учениците: Антония Борисова от ВТГ „Г. С. Раковски“; гр. Варна, Стела Бояджиева от Национална Априловска гимназия, гр. Габрово; Йоана Габровска от ПГТЛП, гр. Попово, Милица Иванова от СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра и Йоана Кръстева от СУ „Никола Войводов“, гр. Враца. Задачата на екипа беше да създадат концепция за услуга или продукт, който съдейства за развитие на финансовата грамотност. Готовата концепция бе представена пред публиката и журито като презентация в рамките на 5 минути, след което учениците отговаряха на въпросите на журито в рамките на 3 минути. Концепцията на идеята бе реализирана чрез представяне на настолна игра „Финансови приключения“, която има за цел учениците да придобият умения за вземане на решения за инвестиции, спестявания, рискове и др. Според регламента на състезанието – Националната комисия (жури)  оцени  екипните презентации спрямо следните критерии: иновативност, приложимост и обществена полза. За общото представяне и защита на концепцията ЕКИП 5 на Йоана Габровска спечели трето място. За отлично представяне на проекта Йоана Габровска получи индивидуални награди.

Поздравления!

 

ТАТЯНА ХРИСТОВА
УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ