Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПЕТА РЕГИОНАЛНА ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИСТОРИЯ И ПАМЕТ"