Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ПГТЛП, гр. Попово е домакин на регионална работна среща между професионалните гимназии от областите Търговище и Разград

       На 15.03.2023 г. в ПГТЛП, гр. Попово се проведе работна среща между професионалните гимназии от областите Търговище и Разград, по инициатива на Регионалните управления на образованието в двете области. В съвместната инициатива се включиха над 40 педагогически специалисти от двете области.

     „Още с влизането си в това училище съм изключително впечатлен от базата и определено директорите и учителите от област Разград имат възможност да видят много добри идеи, които впоследствие да реализират и приложат в своята работа“. С тези думи началникът на РУО – Разград г-н Ангел Петков изказа възхищението си от модерно ремонтираната и оборудвана база на ПГТЛП, гр. Попово. Той благодари на началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева за оказаното съдействие за организиране на срещата и възможността да се запознаят отблизо с работата на педагогическите специалисти от професионалните гимназии в Попово.

     Директори, заместник – директори и учители от Търговище и Разград наблюдаваха в актовата зала бинарен урок за затвърждаване на знания и умения с акцент върху разбиране и прилагане, в който участваха ученици от професии „Модист“ и „Графичен дизайнер“. Реализира се чрез групова работа в комбинация със самостоятелна, чрез методите практическа задача и експериментиране, като учениците – модисти реализираха два идейни проекта: „Лед“ и „Огън“ по мулажния метод, а учениците – графични дизайнери под ръководството на худ. Никола Николов създадоха страница от модно списание, на база предоставена скица на проектите.

     В Център за дигитални създатели „ETech&Art“ гостите наблюдаваха интегриран урок с използване на подхода супервизия, в който участваха учениците от професия „Приложен програмист“. Те демонстрираха как се постига спазване на GDPR в интернет сайтове и представиха свои дигитални проекти, разработени по учебния предмет „Роботика и сензорни системи“. Те управляваха автоматизирана ръка „хващач“ с блутут управление, чип система за входна врата, управление на робот чрез сензори за цвят и използване на мини слънчев панел за зареждане на мобилен телефон.

     След двата урока гостите разгледаха цялата материална база на професионалната гимназия, като останаха много впечатлени.

      Похвала за цялостното представяне бе изразена от всички гости, а учениците, техните ръководители и ръководството на ПГТЛП бяха специално поздравени от началниците на РУО – Търговище и РУО – Разград и всички присъстващи експерти.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО