Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

ПГТЛП – ПОПОВО Е ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ОТ ОБЛАСТТА, ИНИЦИИРАН ОТ РУО – ТЪРГОВИЩЕ

Днес, 27.02.2020 г., ПГТЛП гр. Попово бе домакин на регионален методически съвет на директорите на всички професионални гимназии от областта, иницииран от Регионално управление на образованието, гр. Търговище. Целта на срещата е да се обменят добри практики и ...

 

ПГТЛП – ПОПОВО Е ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛЕН МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ОТ ОБЛАСТТА, ИНИЦИИРАН ОТ РУО – ТЪРГОВИЩЕ

 

Днес, 27.02.2020 г., ПГТЛП гр. Попово бе домакин на регионален методически съвет на директорите на всички професионални гимназии от областта, иницииран от Регионално управление на образованието, гр. Търговище. Целта на срещата е да се обменят добри практики и опит в осъществяването на стопанска дейност и основните аспекти при кандидатстване и отчитане на проекти по програма „Еразъм +“, КД 2 сектор „Професионално образование“.

Срещата бе открита от началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, която призова присъстващите да се подкрепят взаимно, защото дейностите, които осъществяват са полезни както за образователния процес и конкретно за учениците, така и за имиджа на съответното училище.

Заместник-директорът на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово г-жа Недялка Цонева презентира опита на училището при реализиране на проекти и обучение на възрастни.

Основните стъпки за кандидатстване и реализиране на проекти по програма „Еразъм +“ бяха подробно разяснени от директора на ПГТЛП, гр. Попово г-жа Каролина Христова – Маркова. Тя отчете, че три поредни години училището има спечелени проекти по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и е с изцяло подновена материално–техническата база. От 2016 г. до този момент ПГТЛП печели всяка година проекти по „Еразъм +“, КД 2 сектор „Професионално образование“ самостоятелно като партнираща организация и с участие в национален консорциум.

Г-жа Христова – Маркова разясни как се кандидатства, какви документи е необходимо да се представят и попълнят, кои са целевите групи, резултатите и др.

Целта на срещата е изграждане и поддържане на активно партньорство и сътрудничество между директорите на образователните институции.

 


ИНЖ. ПОЛИНА НАЧЕВА


ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР ПО УПД