Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Посещение на евродепутат в ПГТЛП

Евродепутатът г-н Асим Адемов, Областният управител на Търговище г-н Митко Стайков и Началникът на РУО Търговище г-жа Елка Станчева посетиха на 28.02.2019 год. ПГТЛП – гр. Попово. Те бяха официално посрещнати с китка здравец и питка по стар български обичай от ученичка в национална носия и с прекрасния танц на мажоретния състав към гимназията...

 

ПОСЕЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕВРОДЕПУТАТ АСИМ АДЕМОВ В ПГТЛП – ПОПОВО

Евродепутатът г-н Асим Адемов, Областният управител на Търговище г-н Митко Стайков и Началникът на РУО Търговище г-жа Елка Станчева посетиха на 28.02.2019 год. ПГТЛП – гр. Попово. Те бяха официално посрещнати с китка здравец и питка по стар български обичай от ученичка в национална носия и с прекрасния танц на мажоретния състав към гимназията.

Г-жа К. Христова – Маркова придружи официалните лица до залата, в която ги очакваха учители и изявени ученици. Директорът представи цялостната дейност и успехите на професионалната гимназия, спечелените проекти по НП „Модернизиране на системата на ПОО“ и реализираните и предстоящи мащабни европейски проекти по програма „Еразъм +“, допринесли за имиджа и училището и обновяване на материално – техническата база. С особен интерес гостите изгледаха модното ревю на ученици, класирани на националното състезание „Млади таланти в модата“ и дефилето на талантливите ни момичета в резиденция „Бояна“ във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС на тема „Професионалното образование и обучение – предпочитан избор“.

Г-жа К. Христова – Маркова акцентира върху иновациите за повишаване на качеството на образование в професионалната гимназия, което бе подкрепено с примери от практиката. „В теорията и практиката на професионалното образование усилията се насочват към преориентиране на обучението от традиционното към интерактивното и иновативно, базирайки се на бързото развитие на компютърните и информационни технологии. Използването на CAD/CAM системи при конструирането на облекло, дават възможност да се разработят и прилагат разнообразни и ефективни педагогически техники и инструменти, затова смятаме да бъдем първата иновативна професионална гимназия в област Търговище“, подчерта г-жа К. Христова – Маркова.

Ученици от професия „Техник на компютърни системи“ и „Приложен програмист“ създадоха и демонстрираха пред гостите приложения за ANDROID, или казано по друг начин – приложения за мобилни телефони. „Отварянето на възможностите пред ученика става само с иновативно мислене, труд и поглед в бъдещето“ бе мнението на техния преподавател инж. Християн Иванов.

Ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика“ демонстрираха последните новости в техниката, в частност на осветителната техника, явяващи се градивни в осветителните LED инсталации.

Г-н Асим Адемов поздрави учениците и педагогическата колегия на ПГТЛП за постигнатите успехи и изрази задоволството си от това посещение. Подчерта, че като бивш учител е впечатлен от материалната база на училището, сплотеността на колектива и най-вече реализирането на мащабни европейски проекти по програма „Еразъм +“. Пожела на всички да продължат да работят със същия дух и ентусиазъм.

Г-н Митко Стайков изрази задоволство от успешното развитие на училището, реализираните проекти по отношение основен ремонт на физкултурен салон и покривна конструкция и предстоящо саниране на гимназията. Обърна внимание на изключителната работа на ръководството на училището и неговата визия за промяна в дългосрочен план.

„Няма нищо по-важно от това да си образован, защото никъде другаде залозите не са по-големи, нашето бъдеще зависи от качеството на образованието на децата ни днес!“, завърши с думите директорът на гимназията.ГАЛЯ НИКОЛАЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЕЛ