Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПРЕДКОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ПГТЛП

По идея на ученическия парламент се организира конкурс за „Най-добре украсена класна стая“. Жури в състав:

ПРЕДКОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ПГТЛП

 

По идея на ученическия парламент се организира конкурс за „Най-добре украсена класна стая“. Жури в състав:
1) г-жа Нели Йорданова – старши учител по БЕЛ
2) г-жа Гюлхан Ахмедова – старши учител по БЕЛ
3) г-н Бойко Михайлов – старши учител по история и цивилизации/я
разработи критерии и извърши класиране на всички класни стаи, украсени от учениците на професионалната гимназия.
 

Наградите на победителите ще бъдат връчени на коледното тържество, което ще се проведе на 20.12.2019 г. Да се наслаждаваме на оригиналните, креативните, модерните, интересните, традиционните и с вкус украсени класни стаи.КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО