Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово предстои да реализира спечеленият проект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“

 

STEM