Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

"РЕТРО – НОВОТО МОДЕРНО" ГРАДСКА МОДА ОТ НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

Дейност 4, поддейност 4.1 Обучение в друга физическа среда по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз

 

 

Днес, 13.06.2024 г., учениците от IX „б“ клас на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово, специалност „ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, ръководени от инж. Десислава Игнатова, проведоха съвместен урок в Исторически музей, град Попово на тема „Ретро – новото модерно“. Благодарение на увлекателна лекция, поднесена от уредниците на музея госпожа Елка Кръстева и госпожа Десислава Колева, бъдещите дизайнери проследиха причините за появата на градската мода. В дискусия посочиха социалните, икономически и политически фактори, които са оказали влияние на текстилната индустрия и модата и  установиха как се е променял облика на българката през годините. Чрез презентация, фотографии и разглеждане на музейни експонати учениците имаха възможност да изследват облеклото, аксесоарите и шевните машини, характерни за началото на ХХ век, след което работиха по групи, като задачата им бе по стари фотографии да определят стиловите особености, да посочат характерни елементи в дамската мода и да направят изводи за видовете облекла, използваните тъкани и технологии. Вдъхновени от интересната колекция ретро рокли, които ни предоставиха любезните домакини от Исторически музей, град Попово, момичетата се пренесоха в друга епоха и се докоснаха до елегантността, чара и стила на поповчанки в миналото.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ