Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

STEM дни „Да творим в екип“

По инициатива на РУО – Търговище се проведе втора открита практика в рамките на STEM дни „Да творим в екип“ с цел обмен на общи идеи между различни училища, с домакинство на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. Срещата бе открита от г-жа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище и г-жа Каролина Христова–Маркова, директор на гимназията, в аудиториума на „Център за дигитални създатели ETech&Art“.

В актовата зала на ПГТЛП се проведе бинарен урок за затвърждаване на знания и умения с акцент върху разбиране и прилагане с ученици от професии „Модист“ и „Графичен дизайнер“. Реализира се чрез групова работа в комбинация със самостоятелна, чрез методите практическа задача и експериментиране, като учениците – модисти реализираха два идейни проекта: „Лед“ и „Огън“ по мулажния метод, с ръководители инж. Десислава Игнатова, Димитринка Стойкова и Веска Василева, а учениците – графични дизайнери под ръководството на худ. Никола Николов създадоха страница от модно списание, на база предоставена скица на проектите.

В лаборатория „Приложно програмиране“ инж. Пламен Петков представи интегриран урок с прилагане на подхода „супервизия“ – надграждане на развити умения, чрез методите симулация и тестиране на тема: „Спазване на GDPR в интернет сайтове“.

В лаборатория по „Роботика и сензорни системи“ инж. Християн Иванов с учениците от професия „Приложен програмист“ представиха своите дигитални проекти „Автоматизирана ръка „хващач“ с блутут управление“ и „Контролиран достъп“.

Похвала за цялостното представяне бе изразена от всички гости, а учениците, техните ръководители и ръководството на ПГТЛП бяха специално поздравени от началника на РУО – Търговище и всички присъстващи експерти.