Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП, гр. Попово и НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград

На 28.05.2021 г. ученици от X „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха ученици от XI клас на НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Под ръководството на инж. Християн Иванов учениците на ПГТЛП демонстрираха ...

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП, гр. Попово и НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград

 

На 28.05.2021 г. ученици от X „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха ученици от XI клас на НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. Под ръководството на инж. Хр. Иванов учениците на ПГТЛП демонстрираха практически умения за работа със специализиран софтуер, като създадоха различни анимирани обекти и представиха разработена програма, която с помощта на 3D принтер да създава обемни обекти. Иновацията включва нови методи на преподаване и обучение по нов предмет „Роботика и сензорни системи“, практика. Учениците представиха иновационни дейности за работа с платформи за програмиране и управление на контролери, сензори и механизми. Демонстрираха иновативен дигитален проект – мини робот със сензорно управление.

Директорът на ПГТЛП, гр. Попово г-жа Христова–Маркова запозна партньорите от Разград с дългогодишната история на гимназията, с успехите и постиженията на талантливите ни ученици и отличната материално – техническа база, като инж. Десислава Игнатова презентира спечеленият проект „Център за дигитални създатели ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.

Връзка към филма
ГЮЛХАН АХМЕДОВА

ЧЛЕН НА ЕКИПА ЗА ИНОВАЦИИ