Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в ПГТЛП гр. ПОПОВО

Цел на инициативата е да даде възможност на младите хора за ранно кариерно ориентиране и придобиване на ценни умения за бъдещия им професионален път. Учениците от ПГТЛП изготвиха и представиха мултимедийни презентации на тема:...

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в ПГТЛП гр. ПОПОВО

 

През 2019 година по идея на „Джуниър Ачийвмънт България“ през периода 18–24 ноември за деветнадесети път се отбелязва Световната седмица на предприемачеството. Цел на инициативата е да даде възможност на младите хора за ранно кариерно ориентиране и придобиване на ценни умения за бъдещия им професионален път.

Учениците от ПГТЛП изготвиха и представиха мултимедийни презентации на тема: „Кой може да бъде предприемач?“ В тях те акцентираха на :
Каква е разликата между предприемач, икономист и бизнесмен?
Какви качества, трябва да притежава един предприемач и как той да стане лидер?
Как се определя – кой е лидер в екипа?

Дискутираха мечтите си в професионален план и определиха стъпките за тяхното сбъдване.

Посетиха „Родина Холдинг“ АД, компания с дългогодишен опит в областта на леката промишленост, където представител на фирмата г-жа Кацарова ги запозна с историята на фирмата от създаването до днес. Обясни как новата ситуация в страната е наложила фирмата да прояви гъвкаво икономическо поведение – от фирма традиционалист в текстилната промишленост разширяват дейността си и в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, като закупуват земя. Отглеждат трайни насаждения – малини, ягоди и с цел затваряне на производствения цикъл изграждат и фирма „Агро – Родина“. С тази си дейност те разкриват нови работни места за града.

Учениците се убедиха, че развитието на технологиите улеснява човешкия труд, защото наблюдаваха как с помощта на робот – компютър (CAD – CAM системи) се чертае даден модел, как се правят шаблони и при допуснати грешки – как се правят корекции.ТАТЯНА НИКОЛОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ